הסכמות הרבנים

הבטחת שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

התורם לארגון יאספני יתברך בשלום בית,
בנחת מהילדים, ובפרנסה בשפע רב

ברכת שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

ברכה והצלחה
לכל תורמי
ארגון יאספני

כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא אלעד שליט"א

מרן שר התורה רבי חים קנייבסקי שליט"א

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא בני ברק שליט"א

זכות המצוה
תגן עליכם באלף המגן

ולהתברך בסיעתא דשמיא
שפע ברכה והצלחה

הסכמת כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

הצלה לדורות
של הנפשות הרכים

בשכר זאת יזכה
לברכת הבנים
כמידה נגד מידה

הסכמת כ"ק אדמו"ר
מנדבורנה שליט"א

ילדים שחיים
חיי יתמות
בחיי ההורים

נאמן הוא אבינו שבשמים
לשלם שכרם

הסכמת רבני
מחזיקי הדת בעלזא

למעלה