הסכמות הרבנים

הבטחת שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

התורם לארגון יאספני יתברך בשלום בית,
בנחת מהילדים, ובפרנסה בשפע רב

ברכת שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

ברכה והצלחה
לכל תורמי
ארגון יאספני

כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא אלעד שליט"א

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא בני ברק שליט"א

זכות המצוה
תגן עליכם באלף המגן

ולהתברך בסיעתא דשמיא
שפע ברכה והצלחה

הסכמות הגאב"ד עם כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

אין ערוך לגודל המצווה
להציל נפשות אלו

על כן בואו נחזיק טובה
לעמוד לימינו ולסייעו
ומי האיש החכם לפתוח ידו

הסכמת כ"ק אדמו"ר
מצאנז שליט"א

הצלה לדורות
של הנפשות הרכים

בשכר זאת יזכה
לברכת הבנים
כמידה נגד מידה

הסכמת כ"ק אדמו"ר
מנדבורנה שליט"א

ילדים שחיים
חיי יתמות
בחיי ההורים

נאמן הוא אבינו שבשמים
לשלם שכרם

הסכמת רבני
מחזיקי הדת בעלזא

לקחו על עצמם
להיות לעזר
לאותם ילדים ובחורים

והנני בזה לעורר
לעמוד לימין המוסד הזה

הסכמת כ"ק
אדמו"ר מקאסוב שליט"א

למעלה