רבנים ואנשי חינוך ממליצים

הרב חיים ולדר יועץ חינוכי וסופר:

המהפך השקט שארגון 'יאספני' מחולל הינו חסר תקדים
והם מצילים ילדים שנקרעים בין שני עולמות

מנהל ת"ת משתף על חווית ההצלחה

יאספני נותן לילד חיוך, הילדים מגיעים לתלמוד תורה עם קרקע של יציבות, יש עם מי לדבר, והילד מרגיש בטוח

כשהילד מרגיש שיש לו מישהו שאפשר לסמוך עליו, הוא יציב יותר ונפתח יותר. הוא מתחיל לפרוח

חונך מספר על התפתחות הבריאה של ילד

והעומדים לימינם
יזכו לרוות רב נחת מתוך שלוות הנפש

ויזכו לשפע רב ברכה והצלחה
טוב וחסד יהיו מנת חלקם

המלצת הגה"צ מקאסוב
רבי שרגא פייוויש האגער שליט"א

שם לילות כימים
למען לבבות נשברות
להחיות בהם נפש כל חי

והם פועלים גדולות ונצורות
פעולותיהם ברוכות וחשובות

המלצת הגאון רבי
שמואל בראנדסדארפער שליט"א

אכשרי דרא ודואגים
ליתומים כפשוטו שאין להם אב ואם

ומי שיהיה לעזר יזכה
שבמעונו לא ידע מבעיות אלו

המלצת הגאון
רבי זישא הורוביץ שליט"א

וכל המקיים נפש אחת
כאילו קיים עולם מלא

מצוה גדולה לעזור להצלחת הארגון הנפלא, יתברכו התורמים ממעון הברכות בכל מילי דמיטב ברוב תענוג

המלצת הגאון
רבי מנדל פקשר שליט"א

שכרכם
הרבה מאד

אתם עוזרים
להחיות רוח שפלים
ולהחיות לב נדכאים

המלצת הגאון
רבי ברוך יהודה היימליך שליט"א

עינינו כלות להושיעו
אך אין ביכולתנו

וכל המציל נפש אחת
מישראל כאילו הציל
עולם מלא

מכתב מתלמוד תורה
תולדות אהרן

למעלה